Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca  2018 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste ukończenie gimnazjum przez uczniów klas trzecich. Uroczystość prowadzili Sara Szulc i Łukasz Staszak. Po przywitaniu gości przez Dyrektora Szkoły p. S. Kupsia uczniowie złożyli ślubowanie i przekazali flagę młodszym kolegom. Następnie absolwentów pożegnali: dyrektor p. S. Kupś, p.I. Łaniecka von Gierschewski – w imieniu wychowawców,  E. Chojnacki – uczeń klasy drugiej oraz zaproszeni goście.

Wzorowy Uczeń - koniec roku szkolnego 2017/2018

Za nami uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Szybko minął czas nauki i nadeszła wyczekiwana pora letniego wypoczynku. Zobaczmy, kto najlepiej poradził sobie z trudami edukacji podczas dziesięciu miesięcy uczęszczania do szkoły. Poniżej prezentujemy uczniów, którzy z wyróżnieniem ukończyli naukę w gimnazjum lub z wyróżnieniem otrzymali promocję do następnej klasy.

Nasza klasa to jest klasa - najlepsze klasy w szkole

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego odbyło się klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Wśród omawianych dokumentów znalazły się przede wszystkim zestawienia prezentujące wyniki w nauce, zachowaniu oraz uczęszczaniu na zajęcia szkolne, uzyskane przez poszczególne klasy. Poniżej przedstawiamy trzy klasy z najwyższą średnią ocen oraz z najlepszą frekwencją.

Mistrzowie frekwencji

Uroczystość zakończenia roku szkolnego wiąże się ściśle z wręczeniem upragnionych świadectw i uzyskaniem promocji do następnej klasy. To okazja, aby nagrodzić uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, nienaganne zachowanie i udział w różnego rodzaju konkursach. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego po raz piąty wyróżniono uczniów, którzy wykazali się stuprocentowym uczęszczaniem na zajęcia szkolne. W dowód uznania otrzymali oni zaszczytne tytuły „MISTRZ FREKWENCJI” oraz pamiątkowe dyplomy i medale.

Strony