Wzorowy Uczeń - koniec roku szkolnego 2017/2018

Za nami uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Szybko minął czas nauki i nadeszła wyczekiwana pora letniego wypoczynku. Zobaczmy, kto najlepiej poradził sobie z trudami edukacji podczas dziesięciu miesięcy uczęszczania do szkoły. Poniżej prezentujemy uczniów, którzy z wyróżnieniem ukończyli naukę w gimnazjum lub z wyróżnieniem otrzymali promocję do następnej klasy.

Nasza klasa to jest klasa - najlepsze klasy w szkole

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego odbyło się klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Wśród omawianych dokumentów znalazły się przede wszystkim zestawienia prezentujące wyniki w nauce, zachowaniu oraz uczęszczaniu na zajęcia szkolne, uzyskane przez poszczególne klasy. Poniżej przedstawiamy trzy klasy z najwyższą średnią ocen oraz z najlepszą frekwencją.

Mistrzowie frekwencji

Uroczystość zakończenia roku szkolnego wiąże się ściśle z wręczeniem upragnionych świadectw i uzyskaniem promocji do następnej klasy. To okazja, aby nagrodzić uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, nienaganne zachowanie i udział w różnego rodzaju konkursach. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego po raz piąty wyróżniono uczniów, którzy wykazali się stuprocentowym uczęszczaniem na zajęcia szkolne. W dowód uznania otrzymali oni zaszczytne tytuły „MISTRZ FREKWENCJI” oraz pamiątkowe dyplomy i medale.

Świętowanie z Klasą dobiegło końca

W ostatnim tygodniu nauki odbyło się podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego. Najważniejszym punktem było uhonorowanie najbardziej aktywnych klas za zajęcie czołowych miejsc w całorocznej rywalizacji p.n. „ŚWIĘTUJEMY z KLASĄ”, która co roku jest doskonałą formą zabawy, integracji i grupowej pracy na rzecz wspólnego sukcesu.

Podsumowano rywalizację sportową

Podczas Szkolnego Dnia Sportu dokonano uroczystego podsumowania XV edycji Międzyklasowego Współzawodnictwa Sportowego. To cykl zawodów mający rokrocznie na celu wyłonienie najbardziej aktywnej i usportowionej klasy w szkole. W ramach tegorocznej rywalizacji nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali Jesienny Cross Gimnazjalisty, Turniej Unihokeja, Turniej Trójek Siatkarskich, Turniej Trójek Koszykarskich,  Turniej Piłki Nożnej oraz Czwórbój Lekkoatletyczny.

Strony