Aktualności ekologiczne

SZKOLNE KOŁO EKOLOGICZNE "EKOPUSZEK" 2014/2015

Uczniowie Gimnazjum w Trzemesznie od kilku lat prowadzą szeroko rozumianą działalność proekologiczną, która jest jedną z ważniejszych form aktywności pozalekcyjnej. Biorą także udział w wielu formach, akcjach
i przedsięwzięciach związanych z ochroną środowiska. Krzewią wiedzą ekologiczną wsród rówieśników, zwracają uwagę na problem segregacji odpadów oraz uczestniczą w konkursach i olimpiadach ekologicznych. 

Strony