Aktualności Samorządu Uczniowskiego

Lekcja demokracji

We wtorek 30 września odbyły się w naszej szkole wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. Wybory przeprowadzone zostały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami – były powszechne, bezpośrednie, równe, tajne i większościowe. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.

Mistrzowie Frekwencji

Uroczystość zakończenia roku szkolnego wiąże się ściśle z wręczeniem upragnionych świadectw i uzyskaniem promocji do następnej klasy. To okazja aby nagrodzić uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, nienaganne zachowanie i udział w różnego rodzaju konkursach. W tym roku z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego szczególnie wyróżniono uczniów, którzy wykazali się stuprocentowym uczęszczaniem na zajęcia szkolne. W dowód uznania otrzymali oni zaszczytne tytuły „MISTRZ FREKWENCJI” oraz pamiątkowe dyplomy i medale.

Super Klasy z ekologią na Ty.

Czerwiec w szkole to dobry czas na podsumowanie wszelkich działań podejmowanych w danym roku szkolnym. Taki czas nastał i w naszej placówce. W ostatnich dniach nauki zorganizowany został uroczysty apel, podczas którego uczniowie zostali nagrodzeni i wyróżnieni za aktywny udział  w życiu szkoły.

"Zagraj w zielone - trzymaj przyrody stronę"

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi były częścią Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej dla klimatu p.n. „Zmieniaj nawyki – Nie klimat!” prowadzonej od września 2013 roku do końca czerwca 2014 roku przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie. Corocznie w ramach Dnia Ziemi prowadzi się akcje, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.

Strony