Aktualności Samorządu Uczniowskiego

Nasza klasa to jest klasa

Tuż po feriach zimowych dokonano podsumowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej za pierwszy semestr. Wśród wielu sprawozdań i dokumentów znalazły się również zestawienia prezentujące wyniki w nauce, zachowaniu oraz uczęszczaniu na zajęcia szkolne, uzyskane przez poszczególne klasy. Poniżej przedstawiamy pięć klas z najwyższą średnią ocen oraz z najlepszą frekwencją.

KLASY Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN

Mistrzowie frekwencji

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 aż 26 uczniów naszej szkoły wykazało się stuprocentowym uczęszczaniem na zajęcia szkolne. Jeżeli uda im się tego dokonać i w drugim półroczu to mogą liczyć na przyznanie zaszczytnego tytułu "Mistrza frekwencji". W dowód uznania otrzymają okolicznościowe medale i pamiątkowe dyplomy.

OTO ONI:

Z damską torebką na Ty

Kolejnym etapem międzyklasowej rywalizacji, zaliczanym do całorocznej akcji „Świętujemy z Klasą”, symbolicznie uczczono w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej właśnie okazji Samorząd Uczniowski zaproponował konkurs, który został nazwany „PANI GADŻET – torebka prawdę Ci powie”. Poszczególne klasy reprezentowane były przez trzyosobowe zespoły złożone z przedstawicieli płci męskiej.

Strony