Akcja Caritas

Uczniowie Gimnazjum w Trzemesznie po raz kolejny włączyli się w ogólnopolską akcję charytatywną świątecznej zbiórki żywności organizowaną przez CARITAS.

W tym roku zaprosiliśmy do udziału w akcji również Szkołę Podstawową nr 2 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. Zbiórka żywności odbywała się na terenie miejscowej Biedronki i Tesco w dniach 8 i 9-tego grudnia. Zbierano trwałe produkty żywnościowe, takie jak: cukier, mąkę, słodycze, konserwy, dżemy, ryż, kaszę, olej, makaron, itp. Prowadzili ją uczniowie. Z naszej szkoły zaangażowało się 16 wolontariuszy i 4 nauczycieli.

Z pomocy skorzystały rodziny uczniów naszych szkół, potrzebujące wsparcia.

Nasze uczestnictwo w akcjach świątecznej zbiórki żywności ma na celu niesienie konkretnej pomocy rodzinom potrzebującym wsparcia, z przesłaniem nadziei i wspólnoty, wpisanym w symbolikę Świat Bożego Narodzenia. Udział w akcjach charytatywnych jest też swoistą lekcją wychowawczą, bo w sposób praktyczny uczy wrażliwości na innych, oraz wdraża do angażowania się w niesienie pomoc potrzebującym.

Autor: Maria Borys