Dyrekcja Szkoły

 

DYREKTOR

Sławomir Kupś
dyrektor@gwt.edu.pl

WICEDYREKTOR

Danuta Derezińska
wicedyrektor@gwt.edu.pl