Góra Grosza

Najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. 70 tysięcy dzieci przebywających w opiece zastępczej czeka na taką rodzinę.
Dlatego celem corocznej akcji „Góra Grosza” jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

 

Jak co roku ta ogólnopolska akcja została przeprowadzona poprzez zbiórkę monet od 1 grosza do 5 złotych i trwała od 27 listopada do 2 stycznia. W celu zmobilizowania uczniów naszej szkoły do aktywniejszego włączenia się w tę szczytną inicjatywę, Samorząd Uczniowski zaproponował konkurs p.n. „Klasowa Góra Grosza”. Formuła rywalizacji była bardzo prosta – zwyciężyła klasa, która uzbierała najwięcej monet a pod uwagę wzięto wagę dostarczonych „groszy”. Finał akcji i publiczne ważenie monet miało miejsce 4 stycznia. Za poszczególne miejsca klasy otrzymały odpowiednią ilość punktów do klasyfikacji generalnej całorocznego konkursu „Świętujemy z Klasą”. Tym razem udało się zebrać ponad 30 kilogramów monet. Teraz tylko trzeba „Górę Grosza” posegregować nominałami, policzyć, wysłać i gotowe :)

I. 3 D - 14,258 kg
II. 3 A - 10,706 kg
III. 3 C - 2,130 kg
IV. 2 A - 1,610 kg
V. 2 C - 1,540 kg
VI. 3 B - 1,422 kg
VII. 3 E - 1,016 kg