Grono pedagogiczne

 

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO:

 1. Bartkowska Elżbieta,
 2. Paczkowska Magdalena,
 3. Siwińska Aldona​
 4. Łaniecka von Gierschewski Iwona

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

 1. Nowicka Agnieszka,
 2. Petrosyan-Chudzińska Tatevik,

NAUCZYCIELE JĘZYKA ROSYJSKIEGO:

 1. Łaniecka von Gierschewski Iwona

NAUCZYCIELE JĘZYKA NIEMIECKIEGO:

 1. Liberkowska Karolina

NAUCZYCIELE MATEMATYKI:

 1. Derezińska Danuta,
 2. Łukiewska Bożena,
 3. Gromelska Edyta

NAUCZYCIELE HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE:

 1. Płaneta Stanisław,
 2. Woźny Przemysław

NAUCZYCIELE GEOGRAFII:

 1. Krzyżaniak – Świątek Magdalena

NAUCZYCIELE BIOLOGII:

 1. Mądry Beata

NAUCZYCIELE CHEMII:

 1. Plota Paulina

NAUCZYCIELE FIZYKI:

 1. Wynarowicz Katarzyna

NAUCZYCIELE INFORMATYKI I ZAJĘĆ TECHNICZNYCH:

 1. Kaczmarek Anna,
 2. Gromelska Edyta
 3. Stankowska Marzena

NAUCZYCIELE MUZYKI I PLASTYKI:

 1. Wesołowska Kamila
 2. Siwińska Aldona

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

 1. Stankowska Justyna,
 2. Stankowska Marzena
 3. Kupś Sławomir

NAUCZYCIELE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Woźny Przemysław

NAUCZYCIELE ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH:

 1. Siwińska Aldona,
 2. Wesołowska Kamila

NAUCZYCIELE RELIGII:

 1. Starosta Barbara

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE:

 1. Woźniak Natalia
 2. Paczkowska Magdalena

PEDAGOG SZKOLNY:

 1. Borys Maria

LOGOPEDA:

 1. Woźniak Natalia

BIBLIOTEKARZ:

 1. Woźniak Natalia

NAUCZYCIELE OPIEKUJĄCY SIĘ UCZNIAMI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

 1. Marciniak Beata,
 2. Bartkowska Elżbieta