Koncert - Jarosław Wajk

W dniu 10 października 2013 r. odbyły się dla uczniów naszej szkoły koncerty profilaktyczne połączone ze świadectwem życia Jarosława Wajka . Pan Jarosław jest byłym członkiem zespołu „Oddział zamknięty”. W swojej muzycznej karierze otarł się blisko o problemy uzależnień ludzi ze środowiska show  biznesu. Podczas  dwóch spotkań z uczniami klas I i II nie tylko grał i śpiewał, ale przede wszystkim dzielił się swoimi osobistymi refleksjami  nad pułapkami, w które wpadają ludzie sięgając po środki psychoaktywne. Mówił o tym jak osoby z jego otoczenia będący u szczytu swojej artystycznej kariery traciły przez narkotyki i alkohol wszystko, zdrowie, rodzinę, swoją pozycję w branży i dobre imię a w końcu życie. Wskazał też na wartości, dla których warto żyć - Bóg, rodzina,  przyjaciele, dzięki którym znajdujemy prawdziwą siłę, radość życia i szczęście. Koncerty zostały sfinansowane ze środków gminnych przeznaczonych na przeciwdziałanie uzależnieniom.