Nasza klasa to jest klasa - najlepsze klasy w szkole

Dokonano podsumowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej za pierwszy semestr. Wśród wielu sprawozdań i dokumentów znalazły się również zestawienia prezentujące wyniki w nauce, zachowaniu oraz uczęszczaniu na zajęcia szkolne, uzyskane przez poszczególne klasy. Poniżej przedstawiamy trzy klasy z najwyższą średnią ocen oraz z najlepszą frekwencją.

KLASY Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN
3 D – 4,08
2 C – 3,97
3 B – 3,56

KLASY Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ
2 C – 94 %
3 D – 93,87 %
2 A – 89,90 %