Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW
PRZEWODNICZĄCY Małgorzata Szczudlik
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO Elżbieta Bagińska
SEKRETARZ Irena Bednarek
SKARBNIK Sylwia Wojtaszewska

CZŁONKOWIE

Piotr Popielarz

Arleta Jakubowska

Marzanna Trzcińska

Magdalena Balcerzak