SPOTKANIE "EKO-LOGIKA"

Dnia 12 października 2014r. odbył się integracyjny wyjazd nowych członków SKE wraz z opiekunami. Młodzi ekolodzy uczestniczyli w spotkaniu Edukacyjno - Szkoleniowym pt. "Eko - Logika" z cyklu "Zielona Polska" w hali UAM Morasko w Poznaniu. Program składał się z dwóch części: edukacyjnej i artystycznej. Część pierwszą poprowadził znany przyrodnik i dziennikarz TVP SA Gerard Sawicki, który przedstawił prezentację dotyczącą relacji ludzi ze środowiskiem przyrodniczym, katastrofy ekologiczne, bioróżnorodność oraz ochronę gatunków i ich siedlisk. Część edukacyjną zakończył wykładem profilaktycznym "Zdrowy Tryb Życia".

Wyjazd został zorganizowany i sfinansowany przez UM w Trzemesznie.