SPRZĄTANIE ŚWIATA

Na całym świecie w trzeci weekend września odbywa się międzynarodowa kampania sprzątania świata. Polega ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscem przeznaczonym do ich składowania. Akcja wywodzi się z Australii, gdzie odbyła się po raz pierwszy w 1989r. W Polsce akcja rozpoczęła się w 1994r., gdzie Krajowy Patronat objęła Fundacja Nasza Ziemia.

Uczniowie naszego gimnazjum już od trzech lat aktywnie biorą udział w tej akcji. Większość klas wraz z wychowawcami zaangażowała się w sprzątanie świata na wybranych przez siebie terenach w szkole i poza nią. Dodatkowo członkowie SKE sprzątali tereny Miejskiego Parku "Baba", jednocześnie przygotowując go do Jesiennego Cross`u Gimnazjalisty.