Uroczystość odsłonięcia obelisku Hipolita Cegielskiego.

26 października 2013 r. podczas odsłonięcia obelisku Hipolita Cegielskiego uczniowie gimnazjum wystawili warty i harcerskie poczty sztandarowe oraz delegacje. Ich  opiekunem była Pani Beata Marciniak.

Podczas uroczystej sesji w Gołąbkach, która stanowiła integralną część obchodów dwusetnych urodzin Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie , zaprezentowany został spektakl poświęcony czołowemu twórcy polskiego przemysłu i bohaterowi tychże wydarzeń – Hipolitowi Cegielskiemu. Przedstawienie przygotowali członkowie koła teatralnego „Cztery żywioły”, działającego przy naszej szkole i skupiającego w swych szeregach uczniów z gimnazjum i liceum. Spektakl miał swoją premierę w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie podczas nadania imienia Hipolita Cegielskiego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie.

Przez publiczność został przyjęty w sposób entuzjastyczny, gdyż  doskonale przybliżył  gościom sylwetkę  naszego  zasłużonego  organicznika. W rolę samego Hipolita wcielił się Krystian Walczak- uczeń klasy III gimnazjum.

 Inicjatorkami  i  jednocześnie  opiekunkami  koła  są nauczycielki: Aldona Siwińska i Kamila Wesołowska, wspierane podczas tworzenia prezentacji multimedialnych przez Annę Kaczmarek.

Uroczystość  uświetnił także szkolny chór „Kantata”, który działa od 2000. roku  pod kierunkiem Kamili Wesołowskiej.