Zebrania i konsulatacje

Dyrekcja Gimnazjum w Trzemesznie zaprasza rodziców i opiekunów naszych uczniów dnia 7 listopada 2017 roku (wtorek) na:

- zebranie z wychowawcami klas o 17:00,

- konsultacje czyli spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów od 18:00 do 19:00.

 

Nauczyciele będą dyżurować w salach wg rozkładu, który przedstawiony jest w poniższej tabelce:

Lp.

 Nazwisko i imię

Przedmiot

Nr sali

1

Bartkowska Elżbieta

język polski,

zajęcia rewalidacyjne

29A

2

Borys  Maria

pedagog,

pedagog

3

Derezińska  Danuta

matematyka

dyrekcja

4

Gromelska  Edyta

matematyka

34

5

Kaczmarek Anna

informatyka

zajęcia techniczne

38

6

Skudzawska Elżbieta

geografia

sala komputerowa

7

Kupś Sławomir

wf

36

8

Liberkowska Karolina

język niemiecki

37

9

Łaniecka von Gierschewski Iwona

język polski

język rosyjski

22

10

Łukiewska Bożena

matematyka

21

11

Marciniak Beata

wychowawca świetlicy

zajęcia socjoterapeutyczne

pokój nauczycielski

12

Mądry Beata

biologia

25

13

Nowicka Agnieszka

język angielski

23A

14

Paczkowska Magdalena

język polski , wdżwr

27

15

Petrosyan-Chudzińska Tatevik

język angielski

23

16

Plota Paulina

chemia

biblioteka

17

Płaneta Stanisław

historia

33

18

Siwińska Aldona

język polski

zajęcia artystyczne

29

19

Stankowska Justyna

wf,

36

20

Stankowska Marzena

Wf, informatyka

36

21

Starosta Barbara

religia

pokój nauczycielski

22

Wesołowska Kamila

zajęcia artystyczne

28

23

Woźniak Natalia

bibliotekarz, logopeda

pokój nauczycielski

24

Woźny Przemysław

historia, wos, edb

33

25

Wynarowicz Katarzyna

fizyka

świetlica