Nie taki język straszny, czyli Dzień z Językiem Polskim

               W tym roku już  po raz trzeci w naszej szkole odbył się Dzień z Językiem Polskim. Zabawa i nauka jednocześnie, polegały na tym, iż tydzień wcześniej uczniowie musieli  wykonać plakaty, ilustracje, kartki i obrazki z informacjami dotyczącymi lektur szkolnych, poprawności językowej, frazeologizmów i przysłów z życia codziennego, pochodzenia oraz ciekawostek o języku polskim, a także różnych łamańców językowych.

„Bądźmy zdrowi ”

„Bądźmy zdrowi ” – pod takim hasłem odbył się konkurs plastyczny, którego organizatorem była Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, we współpracy z powiatowymi stacjami na terenie województwa wielkopolskiego. Zadaniem uczestników było opracowanie i wykonanie plakatu skierowanego do młodzieży na temat zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej.

Andrzejkowe tańce

W piątek 24 listopada w godzinach od 16.30 do 19.00 odbyła się tradycyjnie dyskoteka andrzejkowa, zorganizowana dla społeczności szkolnej przez Samorząd Uczniowski. To piątkowe  popołudnie postanowiła tym razem wspólnie spędzić niezbyt duża grupa uczniów. Cieszy fakt, iż z zaproszenia na imprezę licznie skorzystali uczniowie klasy VI i VII Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z wychowawcami. Wszyscy bawili się doskonale w rytm nowych i nieco starszych znanych przebojów.

Stypendia dla najlepszych

      Uroczystości związane ze Świętem Niepodległości były również doskonałą okazją do nagrodzenia najlepszych gimnazjalistów. Na zakończenie apelu​ związanego ze świętem 11 listopada pan dyrektor – Sławomir Kupś wręczył  uczniom, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce, stypendia. Otrzymali je :

Edyta Bednarek z klasy 3D – za najwyższą średnią w szkole,

Jagna Jatczak  z klasy 3D – za najwyższą średnią w szkole,

Zuzanna Kuś z klasy 3 B - za najwyższą średnią z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych,

Strony